Logo

Marsh Post 442

Logo

American Legion - Marsh Post 442 - Cambridge, Massachusetts

 

Post Officers
 

Kev Thompson  -  Post Commander

 617-576-2646

Steve Thompson  -  Senior Vice Commander

 617-576-2646

Mark Robertson  -  Junior Vice Commander

 617-576-2646

Tony Alves  -  Financial Officer

 617-576-2646

Kevin Lawson  -  Adjutant  

 617-576-2646

Rev. Paul Kim  -  Chaplain 

 617-576-2646

Open.   - Sergeant-at-Arms.

 617-576-2646

Open  -  Color Gaurd 

 617-576-2646